Mikołajki 6.12.2017

Wspominamy swoich bliskich. 1.11.2017

Codzienna atmosfera ...

EDEN

Eden Dom Opieki

Dzień Matki 26.05.2017

Otwarcie EDEN Dom Opieki 15.05.2017


Eden Dom Opieki, którego uroczyste otwarcie miało miejsce w dniu 15.05.2017r. z udziałem wojewódzkich i lokalnych władz oraz artystyczną oprawą - zapewnia całodobową opiekę medyczną, pielęgniarską i prawną.
16.05.2017r. w Edenie Domu Opieki odbyło się ważne wydarzenie I Konferencja Gerontologiczna pod hasłem: ,,Starzejące się społeczeństwo-wyzwania, problemy, rozwiązania”, na którym zaszczyciła swoją obecnością pani prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz – Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, ekspert ds. ekonomii społecznej.

Konferencja odbyła się pod patronatem Krajowego Klastra Kluczowego MedSilesia i umożliwiła uczestnikom zapoznanie się z problemami starzejącego się społeczeństwa i przygotowaniem do zachodzących zmian demograficznych.

Konferencję rozpoczęła Pani Jolanta Sikora, która przedstawiła jej plan oraz zaprezentowała uczestników. Wśród organizatorów szeroki udział w wydarzeniu miała Pani Katarzyna
Molęda-Krawiec, która wyraziła serdeczne podziękowania wszystkim firmom, które przyczyniły się w zorganizowaniu konferencji.

Kluczowym wydarzeniem był wykład pani prof. Aldony Frączkiewicz, która przybliżyła uczestnikom konferencji zagadnienie ,,Zmiany demograficzne i ich konsekwencje dla systemu ochrony zdrowia”.

W swoim wykładzie zawarła szereg interesujących informacji na temat starzejącego się społeczeństwa, podkreślając potrzebę powstawania domów opieki. Zaznaczyła również, że nie jest wstydem oddanie osoby starszej do takiego domu jakim jest Eden pod warunkiem, że się będzie odwiedzać, wspierać i troszczyć bliską osobę.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie pani Izabeli Czeremcha, która jako menadżer klastra MedSilesia wystąpiła w imieniu firmy przedstawiając możliwości rozwoju podmiotów leczniczych oferowanych przez Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia.

Konferencja nie mogłaby się odbyć bez prezentacji multimedialnej Eden Domu Opieki oraz spacerze po obiekcie.

Podczas konferencji można było zapoznać się z ofertami Firm: Technomex, MedSilesia, Polfarma oraz Adamed

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem lekarzy i pracowników medycznych, w związku z czym Eden Dom Opieki i organizatorzy planują zorganizowanie kolejnych edycji.
Eden Dom Opieki w MYSZKOWIE pragnie podziękować za pomoc w
zorganizowaniu:

I Konferencji Gereontologicznej

Pani prof. dr. hab. Aldonie Frączkiewicz
oraz firmom farmaceutycznym:

Polpharma reprezentowaną przez panią Sylwię Konieczny – sponsor honorowy,
Adamed, Gedeon Richter, Egis,
a także firmie produkującej sprzęt rehabilitacyjny
Technomex.


Serdecznie dziękujemy.


Search